Oferta


  • Przyjmujemy grupy zorganizowane wraz z opiekunami;
  • Służymy naszym Gościom opieką duchową poprzez rozmowy, udzielanie sakramentów, celebrowanie Mszy Św. oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów;
  • Zapewniamy komfortowe warunki zamieszkania oraz wyżywienie;
  • Pomagamy w organizowaniu czasu wolnego, udostępniamy środki audiowizualne;
  • Posiadamy kuchnię, stołówkę, 15 pokoi 2 i 3-osobowych, większość z łazienkami.

Cena 120 PLN/osoba – nocleg i wyżywienie z trzema obfitymi, bardzo dobrymi posiłkami rano, w południe i wieczorem.
Dla dzieci do lat 8 oferujemy 50% zniżki na pobyt z wyżywieniem.

Od przebywających wymagane jest dostosowanie się do zasad Regulaminu Domu.

Zapraszamy Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, młodzież szkolną oraz inne ośrodki na wykłady dotyczące takich zagadnień jak:

  • wpływ choroby alkoholowej na rodzinę,
  • psychologiczne skutki uzależnienia od alkoholu,
  • współuzależnienie, dorosłe dzieci alkoholików,
  • przemoc w rodzinie.

Zapraszamy do organizowania w naszym obiekcie rekolekcji lub dni skupienia.